ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
521
เดือนที่แล้ว
3,543
ปีนี้
32,664
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
157,335
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจัาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน19 ม.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล10 ม.ค. 2566
3รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256525 ต.ค. 2565
4นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ม.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน21 ม.ค. 2565
6ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2565
7รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 ต.ค. 2564
8รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
9นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 ต.ค. 2563
10ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
11นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25631 เม.ย. 2563
12การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25632 ธ.ค. 2562
13รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25621 ต.ค. 2562
14หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
15รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25611 ต.ค. 2561
16การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
17หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2 ต.ค. 2560
18นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2 ก.พ. 2560

1