ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
430
เดือนที่แล้ว
4,057
ปีนี้
25,319
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
123,298
ไอพี ของคุณ
18.232.56.9
ลำดับรายการวันที่
1นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ม.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน21 ม.ค. 2565
3ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2565
4รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 ต.ค. 2564
5รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ต.ค. 2563
6นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645 ต.ค. 2563
7ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
8นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25631 เม.ย. 2563
9การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25632 ธ.ค. 2562
10รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25621 ต.ค. 2562
11หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
12รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25611 ต.ค. 2561
13การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
14หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2 ต.ค. 2560
15นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2 ก.พ. 2560

1