ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
430
เดือนที่แล้ว
4,057
ปีนี้
25,319
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
123,298
ไอพี ของคุณ
18.232.56.9
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.สูงเนิน ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 พ.ย. 2562
2พรบ.สภาตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 25621 พ.ย. 2562
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.25421 พ.ย. 2562
4พระราชบัญญัติสภาตำบล 1 พ.ย. 2562
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน1 พ.ย. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-การเก็บรักษาเงิน1 พ.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา1 พ.ย. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ-ของ-อปท.1 พ.ย. 2562
9พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร1 พ.ย. 2562
10ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25491 ต.ค. 2561
11ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.25611 ต.ค. 2561
12ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25491 ต.ค. 2561

1