ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
521
เดือนที่แล้ว
3,543
ปีนี้
32,664
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
157,335
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18
ลำดับรายการวันที่
1แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-256913 พ.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/25643 ก.ย. 2564
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/25641 ก.ค. 2564
4ประกศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล1 ก.ค. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล1 ก.ค. 2564
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)1 ก.ค. 2563
8แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563)2 ธ.ค. 2562
9แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-256329 ก.ย. 2560
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-256329 ก.ย. 2560
11ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.255919 พ.ค. 2559

1