ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
521
เดือนที่แล้ว
3,543
ปีนี้
32,664
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
157,335
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18
1
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

17 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

16 พฤศจิกายน 2566

โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
14 พฤศจิกายน 2566

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสูงเนินต้านยาเสพติด ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ในระหว่างวันที่ 17-24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะครองใต้  

24 ตุลาคม 2566

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมโครงการทำบุญถวายเพล 9 วัด เพื่อชีวิตก้าวหน้า พัฒนา 1 โรงเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ดังนี้
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 วัดที่ 1 วัดชลประทานราชดำริ
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 วัดที่ 2 วัดพนมดินสุวรรณนาราม
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 วัดที่ 3 วัดป่าตะครองใต้
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 วัดที่ 4 วัดปราสาททอง
วันที่ 2 กันยายน 2566 วัดที่ 5 วัดบ้านทุ่งสว่าง
วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
วันที่ 23 กันยายน 2566 วัดที่ 6 วัดบัวถนน
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 วัดที่ 7 วัดจะเนียงวนาราม
วันที่ 8 ตุลาคม 2566 วัดที่ 8 วัดบ้านตะแบก
วันที่ 15 ตุลาคม 2566 วัดที่ 9 วัดบ้านสูงเนิน

16 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
พิธีวางพวงมาลา ช่วงเช้า ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
พิธีวางพวงมาลา ช่วงบ่าย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

13 ตุลาคม 2566

ประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2567 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะบรรพบุรุษหรือญาติที่ใกล้ชิดและหมายรวมทั้งผู้ที่ล่วงลับไป

12 ตุลาคม 2566

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน 

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566

สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

12 ตุลาคม 2566

มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน นำโดย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ ให้แก่ นางเสียม ขะชี้ฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้การสนับสนุน

15 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปี 2566 

วันที่ 13 กันยายน 2566

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

13 กันยายน 2566

โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา(ผู้สูงอายุ),องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

 

08 กันยายน 2566

มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 8 ก.ย. 2566 อบต.สูงเนิน ร่วมกับชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ นางสาวฉัตรสุดา นะชินรัมย์ ม.12 บ้านป่ายาว คุ้มโคกตาจันทร์ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

08 กันยายน 2566

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โดยการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ระยะเวลาดำเนินการ 28 ส.ค.-7 ก.ย. 2566

04 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช(การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 

25 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (220 รายการ)