ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
430
เดือนที่แล้ว
4,057
ปีนี้
25,319
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
123,298
ไอพี ของคุณ
18.232.56.9
1
การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เชิญชวน ส.อบต. และประชาชนร่วมกันปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า 10 ชนิด 

30 พฤศจิกายน 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี 2565 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

11 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายมานะ สัตบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 12 เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.สูงเนิน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09 พฤศจิกายน 2565

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.),องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
20 ตุลาคม 2565

สูงเนินเกมส์ ครั้งที่ 16,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการแข่งขันกีฬา "สูงเนินเกมส์" ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะครองใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 ตุลาคม 2565

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเชตอบต.สูงเนิน หมู่12 คุ้มโคกตาจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
02 ตุลาคม 2565

เจ้าหน้าที่เตรียมถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
02 ตุลาคม 2565

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอบต.สูงเนิน หมู่ 11 บ้านกระทุ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
29 กันยายน 2565

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day),องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย  โดย ท่านนายก เอกภาพ สุขสังวรณ์ พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 

28 กันยายน 2565

เจ้าหน้าอบต.สูงเนินเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
28 กันยายน 2565

โครงการประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ร่วมกับท่านนายก เอกภาพ สุขสังวรณ์ สมาชิกสภา อบต.  ประชาชนและพนักงาน อบต. ร่วมกันจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2565 

23 กันยายน 2565

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกระทุ่ม,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

อบต.สูงเนิน นำโดยท่านนายก เอกภาพ สุขสังวรณ์ ท่านกำนัน ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานี จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) การจัดตั้งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านกระทุ่ม

09 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันอังคาร ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการ และ นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวพบปะกับเกษตรกร ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ นายฉัตรชัย วานิชกิจ นักวิชาการเกษตร วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนน้อมนำหลักการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเป็นการนำความรู้ทางวิชาการ และนำภูมิปัญญาแต่ละชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เพื่อให้ประชาชนใช้วัสดุวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1,2,8,9,18 และ 19 ณ ศาลากลางหมู่บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

30 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนตำบลสูงเนิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

กิจกรรมที่ 1 การทำโลชั่นสมุนไพร

กิจกรรมที่ 2 การทำน้ำยาซักผ้า

กิจกรรมที่ 3 การทำแชมพูสมุนไพร

ดำเนินการในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

26 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วาระ 2 และวาระ 3

23 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (151 รายการ)