ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,740
เดือนที่แล้ว
2,522
ปีนี้
24,070
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
148,741
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
นายสุชาติ แก้วกมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน


นายอภิศักดิ์ สัตตารัมย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน


นายชูศักดิ์ บุญจันทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 1


นางระเบียบ สุพินรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 2


นายวุฒิชัย จารึกดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 3


นายสำเริง สัตตารัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 4


นายสมพร แท่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 5


นายเสริม มีพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 6


นายธีรพงษ์ คงไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 7


นางสาวธนภรณ์ สินทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 8


นายกันต์ธร ศิริสำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 9


นายมานะ สัตบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 12


นายยุง อุนัยบรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 13


นายชิษณุพงศ์ แก้วศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 14


นายประจักษ์ ประสงค์ดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 15


นางสาวจิราพร จันตรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 16


นางอรษา สายชุมดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 17


นายเสริม พรมทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 18


นางหยูทิน เฉลียวรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ 19