ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
198
เดือนที่แล้ว
2,824
ปีนี้
12,570
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
137,241
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
26 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
17 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
17 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
10 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
21 ธันวาคม 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
01 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
14 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

         เพื่อสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์  ธำรงไทย" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทยให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย

11 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565 ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินขอเชิญชวนประชาชน "งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย" เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาและลดโอกาสติดเชื้อ Covid-19

14 กรกฎาคม 2565

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

 

08 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพรมดินสุวรรณนาราม หมู่ที่ 16 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสาฯ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด

02 มิถุนายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ และโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการรักษาเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ และโครงการส่งเสริมปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สระน้ำวัดพนมดินสุวรรณาราม หมู่ที่ 16 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

01 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (122 รายการ)