ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

facebook

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,200
เดือนที่แล้ว
1,468
ปีนี้
13,452
ปีที่แล้ว
43,718
ทั้งหมด
78,556
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่นายไหว เสาสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย นายไหว เสาสูงเนิน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการรายดังกล่าว

16 ตุลาคม 2563

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วย อบต.สูงเนิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเนื้อหา 1. การปลูกถั่วงอกคอนโด 2. การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน 3. การถนอมอาหาร(ทำปลาส้ม) 4. การทำสิ่งประดิษฐ์การบูรหอมแฟนซี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านบัวถนน

16 ตุลาคม 2563

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสูงเนิน หลักสูตร "การทำขนมกะหรี่ปั๊บ",องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โครงการเสริมสร้างสร้างทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสูงเนิน ประจำปี 2563 หลักสูตร "หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ"

21 สิงหาคม 2563

โครงการรวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ท้องในวัยเรียน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โครงการรวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ท้องในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

30 กรกฎาคม 2563

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
30 กรกฎาคม 2563

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นายอ้วน ภูไหมพรม,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

อบต.สูงเนิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย นายอ้วน ภูไหมพรม เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2563

15 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
18 พฤษภาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
18 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
05 พฤษภาคม 2563

ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ให้แก่ ประชาชนตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
24 มีนาคม 2563

ไฟลามทุ่ง #งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
24 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19),องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

คณะผู้บริหาร ปลัด.อบต พนักงานส่วนตำบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประชุมเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย สาธารณสุขอำเภอกระสัง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตะครองใต้ ผู้ให้ความรู้การป้องการจากเชื้อไวรัส ในการดำรงชีวิตประจำวัน

19 มีนาคม 2563

การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

อบต.สูงเนิน ร่วมกับ รพ.สต. คณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสูงเนิน พร้อมวิทยากร การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 76 คน มี จนท.สธ.มาให้ความรู้ พร้อมแสกนร่างกายก่อนเข้ารับการอบรบ

16 มีนาคม 2563

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และแผนการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริการส่วนตำบลสูงเนิน

13 มีนาคม 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
06 มีนาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (65 รายการ)