ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,935
ปีนี้
16,371
ปีที่แล้ว
14,848
ทั้งหมด
96,323
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219
1
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วยนางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัด อบต. ปฏฺบัติหน้าที่ นายอบต.สูงเนิน ได้มอบหมาย จนท. อบต.สูงเนิน เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้คนพิการทางด้านการมองเห็น จำนวน 2 ราย

12 พฤศจิกายน 2564

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
ด้วยองค์การบริหารส่งนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
นำโดยนางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่งนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13 ตุลาคม 2564

โครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ประจำปีงบประมาณ 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
05 ตุลาคม 2564

โครงการประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
05 ตุลาคม 2564

มอบถุงยังชีพและช่วยเหลือเงินเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

อบต.สูงเนิน อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์

โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

เพื่อมอบให้แก่ นายหวง ปินทอง ม.3 คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

04 ตุลาคม 2564

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ณ บริเวณหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน

และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมด้วย

28 กันยายน 2564

โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ณ ศาลากลางหมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18

ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

 

22 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

20 กันยายน 2564

ลงพื้นที่มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 1 คัน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน นำโดย นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 1 คัน ให้แก่ นางจันเพ็ญ เการัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 195 หมูที่ 15 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่การสนับสนุนในครั้งนี้

17 กันยายน 2564

โครงการอบรมคัดแยกขยะและทำน้ำหมักชีวภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16-17 กันยายน 2564

ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ต.สูงเนิน

อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

17 กันยายน 2564

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 17 กันยายน 2564

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเินิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงาน "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. ดำเนินงานกิจกรรมงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

2. ดำเนินงานกิจกรรมงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

3. จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

17 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ระหว่างวันที่  ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร
- กิจกรรมที่ ๒ การทำยาหม่องสมุนไพร
- กิจกรรมที่ ๓ การทำขนมไทย(ขนมเปียกปูน/แซนวิชทอด)
- กิจกรรมที่ ๔ น้ำกระชายปั่นเพี่อสุขภาพ

18 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว

นายหิง นกพรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น และ

ครอบครัว นายชาญเขต ประยงค์เพชร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

โดยรับมอบจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

04 สิงหาคม 2564

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต.สูงเนิน ได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

ณ วัดทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

23 กรกฎาคม 2564

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ณ สระน้ำสาธารณะบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

16 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)