ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,602
เดือนที่แล้ว
2,177
ปีนี้
9,538
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
107,517
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113
1
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามให้การช่วยเหลือคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 11/5/65 เวลา13:00น.
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.สูงเนิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พมจ.บร. ,รพ.กระสัง ,รพ.สตบ้านตะครองใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามให้การช่วยเหลือคนพิการ ณ บ้านเลขที่ 108 ม.13 บ้านเสม็ด ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

12 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร อบต. ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.สูงเนิน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 9

12 พฤษภาคม 2565

ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม/ผ้าฝ้าย,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

03 พฤษภาคม 2565

รับเงินอุดหนุนจาก พมจ.บร,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวปฐมาพร ภาษี ได้รับมอบหมายให้ไปรับเงินอุดหนุนจาก พมจ.บร เพื่อนำเงินมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)

29 เมษายน 2565

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านทุจริต โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน การนำคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดีรู้จักการให้ การเสียสละและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 51 คน

19 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

"ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

18 เมษายน 2565

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 11 เมษายน 2565 ณ วัดป่าตะครองใต้

12 เมษายน 2565

มอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว นางสาวฉัตรสุดา นะชินรัมย์ หมู่ที่ 12

08 เมษายน 2565

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง อบต.สูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
08 เมษายน 2565

โครงการ อบต.สูงเนิน เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะครองใต้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน, และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสัง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการออกบริการประชาชน โดยการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และให้บริการประชาชนได้รับบริการชำระภาษี บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม บริการฝึกอาชีพ และให้บริการเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ โดยแบ่งจุดให้บริการ 5 จุดบริการ จำนวน 19 หมู่บ้าน
วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน เวลา 08.30 -12.00 น. หมู่ที่ 1, 2, 8, 9, 18, 19
วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด เวลา 13.00 -16.40 น. หมู่ที่ 6, 13
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโชค เวลา 08.30 -12.00 น. หมู่ที่ 4, 10, 11, 12, 15
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง เวลา 13.00 -16.40 น. หมู่ที่ 5, 7, 17
วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เวลา 08.30 -16.40 น. หมู่ที่ 3, 14, 16

04 เมษายน 2565

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 จำนวน 19 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย

1. การทำน้ำข้าวโพด

2. การถนอมอาหาร(ไข่เค็ม)

3. การทำปอเปี๊ยะทอด

4. การทำขนมถั่วแปป

04 เมษายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ศาลากลางหมู่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเนิน

ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

15 กุมภาพันธ์ 2565

การแถลงนโยบาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โดย นายเอกภาพ  สุขสังวรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

24 มกราคม 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

05 มกราคม 2565

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วยนางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัด อบต. ปฏฺบัติหน้าที่ นายอบต.สูงเนิน ได้มอบหมาย จนท. อบต.สูงเนิน เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบให้คนพิการทางด้านการมองเห็น จำนวน 2 ราย

12 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (121 รายการ)