ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

facebook

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,200
เดือนที่แล้ว
1,468
ปีนี้
13,452
ปีที่แล้ว
43,718
ทั้งหมด
78,556
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 3 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำขอต่อใบอนุญาตสิ่งปฏิกูล 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
คำขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
คำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตัวเอง)  26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1