ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

facebook

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,096
เดือนที่แล้ว
1,468
ปีนี้
13,348
ปีที่แล้ว
43,718
ทั้งหมด
78,452
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาณารณะแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์15 ต.ค. 2562
2มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
3มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1 ต.ค. 2562
4การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 14 ม.ค. 2562
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 ต.ค. 2561
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม17 ต.ค. 2561
7มาตรการป้องกันการรับสินบน15 ต.ค. 2561
8มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15 ต.ค. 2561
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15 ต.ค. 2561
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 ต.ค. 2561
11มาตรการการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต 1 ต.ค. 2561
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561

1