ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,935
ปีนี้
16,371
ปีที่แล้ว
14,848
ทั้งหมด
96,323
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219
นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์
หัวหน้าสำนักงานปลัดนางสาวปฐมาพร ภาษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางจิรัชญา ทองคุณธนารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางวิไลลักษณ์ ดีล้อม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายโกวิทย์ สุขรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายฉัตรชัย ทูลประโคน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววิภาดา ประยงค์เพชร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสาวปนัดดา ยอดชรูด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายลัก นิเรียงรัมย์เจ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสมสิทธิ์ ประเสริฐศรี
ภารโรง


นายสมชาย แก้วสอน
คนงานทั่วไป


นายดาว เกลี้ยงทอง
คนงานทั่วไป


(ว่าง)
คนงานทั่วไป(ว่าง)
คนงานทั่วไป