ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
91
เดือนที่แล้ว
1,391
ปีนี้
8,024
ปีที่แล้ว
43,718
ทั้งหมด
73,128
ไอพี ของคุณ
3.236.159.130
นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์
หัวหน้าสำนักงานปลัดนางสาวปฐมาพร ภาษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางจิรัชญา ทองคุณธนารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางวิไลลักษณ์ ดีล้อม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายวิษณุ ถ้ำเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายโกวิทย์ สุขรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนายฉัตรชัย ทูลประโคน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาววิภาดา ประยงค์เพชร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสาวปนัดดา ยอดชรูด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายลัก นิเรียงรัมย์เจ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสมสิทธิ์ ประเสริฐศรี
ภารโรงนายนันต์ทชัย ตกงาม
พนักงานขับรถยนต์นายสมชาย แก้วสอน
คนงานทั่วไป(ว่าง)
คนงานทั่วไป(ว่าง)
คนงานทั่วไป(ว่าง)
คนงานทั่วไป