ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,602
เดือนที่แล้ว
2,177
ปีนี้
9,538
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
107,517
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113
1
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
29 เมษายน 2565

วิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แบบออนไลน์,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

วิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 แบบออนไลน์

จ่ายง่าย จ่ายสะดวก ไม่ต้องกลัวโควิด-19

        ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ ลดสัมผัส ลดเสี่ยง  COVID-19 เพียงมีแบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) หรือ แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร แค่สแกนชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. เปิด App Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านต้องการทำธุรกรรม

2. เลือกวิธี สแกนเพื่อชำระเงินผ่าน QR Code ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มชำระเงินของธนาคารที่แนบไปกับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6)

3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ จากนั้นกด "ยืนยัน"

4. ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน ตามที่ได้แจ้งไว้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  044-666587 ต่อ 18 หรือ 044-666473 (ในวันและเวลาราชการ)

01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศบัญกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
18 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
03 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
03 ธันวาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

12 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
12 พฤศจิกายน 2564

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
05 ตุลาคม 2564

ประกาศบัญกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
01 ตุลาคม 2564

แผนการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
01 ตุลาคม 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

11 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (104 รายการ)